GŁOSOWANIE NA NAZWĘ JEZIORKA POLODOWCOWEGO PRZY UL. KOLEJOWEJ

W dniu 15 maja 2024 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej w związku KONKURSEM NA NAZWĘ JEZIORKA POLODOWCOWEGO PRZY UL. KOLEJOWEJ. Ze złożonych 21 odrzucono 5 propozycji, które nie spełniały warunków regulaminu, 16 propozycji spełniły kryteria formalne. Komisja analizowała opisy i uzasadnienia zawarte w formularzach zgłoszeniowych nazw. W rezultacie przeprowadzonych obrad i jednogłośnego głosowania Komisja zdecydowała o wyborze 4 propozycji nazw:

  1. JEZIORKO OKSFORDZKIE
  2. ŁABĘDZI STAW
  3. ÒKÒ PÙRTKA
  4. PUCKI STAW

Mieszkańcy Miasta Puck wybiorą w głosowaniu nazwę jeziorka polodowcowego spośród 4 propozycji wyłonionych przez Komisję Konkursową. Zwycięży nazwa, która otrzyma najwięcej ważnych głosów. Głosowanie na 1 z 4 propozycji wyłonionych przez Komisję Konkursową będzie możliwe:

- drogą elektroniczną na stronie internetowej za pomocą aplikacji Lupe

- w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck (pok. 2 na parterze), w godzinach pracy urzędu.

Głosowanie obu formach rozpocznie się w dniu 16.05.2024 r. o godz. 7.30, zakończy się w dniu 31.05.2024 r. o godz. 14.00.

Czytaj dalej

Adres:
Puck, Polska
Data ogłoszenia:
15.05.2024 14:10
Kategoria:
Urząd informuje